Friday, February 17, 2012

Arvutiviiruste tüübid

„Süütud” viirused

„Süütud” on need viirused seetõttu, et nad ei hävita ega kahjusta programme ning
andmeid. Oma kohalolekust annavad nad teada animatsioonide, helide, meloodiate,
ekraanile ilmuvate teadete ja muude selliste tegevustega.

Andmeid hävitavad viirused

Andmeid hävitavaid viiruseid liigitatakse kaheks:
• Korraga hävitavad viirused, mis kirjutavad üle terve kõvaketta või osa sellest.
• Astmeliselt hävitavad viirused, mis kustutavad või rikuvad kõvakettal
paiknevaid andmeid aegamööda.


Programmifaile nakatavad viirused

Programmifaile nakatava viirused liigitatakse kaheks:
• Kohese mõjuga viirused, mis valivad ühe või mitu programmi ja nakatavad
neid igakordsel käivitamisel.
• Residentsed viirused, mis peidavad end nakatunud programmi esmakordsel
käivitamisel mällu ja seejärel nakatavad teisi aktiveeritud programme.


Spawing-tüüpi viirused

Seda tüüpi viiruste eesmärk on nakatada EXE-fail. Samas jääb fail muutmata. Viirus
kasutab ära DOS-i omapära lugeda kõigepealt COM-faili ja seejärel alles EXE-faili,
juhul kui mõlemad failid on sama nimelised. Viirus loob samanimelise viiruse koodi
sisaldava COM-faili suurusega 8,064 baiti.


Makroviirused

Makroviirused levivad ainult makrokeele kasutamist võimaldavates süsteemides. Seda
tüüpi viiruste lemmikobjektideks on MS Wordi ja MS Exceli dokumendid.


„Antiviirus” viirused

„Antiviirus” viirused ei ole disainitud mitte ainult nakatama käivitusfaile, vaid
sisaldavad ka teatud antiviiruse koodi. Sellised viirused sisaldavad mootorit, mis on
võimeline võimetuks tegema või isegi kõrvaldama antiviiruse programme ja ka
konkureerivaid viiruseid.

Info leidsime: http://www.cs.tlu.ee/osakond/opilaste_tood/seminari_ja_proseminari_tood/2006_kevad/Margit_Virkoja/Margit_Virkoja_Seminari_Too.pdf

Kadri, Mariann, Mirjam

No comments:

Post a Comment