Friday, February 10, 2012

Arvutiviiruste ajalugu.

Esimese viiruste kohta kindlad andmed puuduvad, kuid arvutiviirused olid juba 70.ndate keskpaigas arvutitel Univax 1180 ja IBM 360/370. Samal ajal avastati tänapäevase Interneti eelkäijas, sõjalises arvutivõrgus APRAnet, viirus Creeper. Esimene tõeliselt massiline arvutiviiruse epideemia toimus seoses Apple II arvutite levikuga 1981.a. End diskettide alglaadimissektoritesse kirjutav buudiviirus Elk Cloner oli üsna mitmekülgne: pööras ümber ekraanipilti, pani vilkuma teksti ja väljastas mitmesuguseid teateid.1983. aastal kasutas Len Adelman seoses isepaljunevate arvutiprogrammidega esmakordselt terminit viirus ja 1986. aastal toimus esimene globaalne viirusepideemia IBM-ühilduvatel arvutitel. 360-kilobaidiste diskettide alglaadimissektoreid nakatav viirus Brain levis peaaegu hetkeliselt üle kogu maailma.Samal aastal (1986) avastas saksa programmeerija Ralf Burger programmide isepaljunemisvõimaluse, lisades oma COM-formaadis koodi DOS-i täitmisfailidele. Esimene seda võimalust demonstreeriv viirus sai nimeks Virdem.1988. aastal hakkasid ilmuma ka esimesed antiviirusprogramme loovad firmad. Need olid väikesed, tavaliselt vaid 2-3 asjaarmastaja poolt loodud ettevõtted ning programmid kujutasid endast lihtsaid, viiruskoodi unikaalse koodijärjestuse avastamiseks kontekst-otsingut kasutavaid skannerid.1988. aastal kuulutas tuntud programmeerija Peter Norton, kelle nime kannavad tänapäeval paljud kompanii Symantec tooted, arvutiviirused mitteeksisteerivaks müüdiks, võrreldes neid muinasjuttudega New Yorgi kanalisatsioonis elavatest krokodillidest. Siiski Symantec alustas peagi oma antiviirusprojekti Norton AntiVirus. 1989. aastal ilmusid uued viirused – Datacrime, FuManchu ja viiruste perekonnad Vacsina ja Yankee. 1993.aasta lõpuks oli identifitseeritud juba 2300 viirust ja nende modifikatsiooni. Peamiselt olid viiruse suunatud IBM PC-ühilduvatele arvutitele. 2000. aastal sa taas kinnitust tõsiasi, et kahjurkoodide peamiseks transpordivahendiks oli saanud elektronpost. Kaspersky Labi tehnilise toe teenistuse andmetel oli 85% kõigist registreeritud nakatumisjuhtudest tingitud just sealtkaudu sisse tunginud viirustest. Milleniumi vahetusel aktiviseerisid oma tegevust ka Linuxi viiruste loojad ning viiruste edetabelis haarasid skriptiviirused makroviirustelt esikoha. 2004. aastal ületas tuntud arvutiviiruste arv 100 000 piiri.
Info leidsime: http://et.wikipedia.org/wiki/Esileht
Lisame teile mõned pildid arvutiviirustest :)

Kadri & Mariann


No comments:

Post a Comment